Diertraining & Verrijking

Diertraining & Verrijking gaan altijd samen. Beide hebben invloed op het gedrag van dieren en hoe het dier reageert op de omgeving en situaties.

Diertraining is een vorm van verrijking en is ook een techniek om dieren te managen. 

Dieren worden getraind d.m.v. positieve beloningstechnieken (P.R.T). Met behulp van training kunnen dieren vrijwillig meewerken aan hun verzorging zoals lichamelijke onderzoeken en behandelingen bij dierenartsbezoek. Dat niet alleen, de dieren kan geleerd worden rustig te blijven bij schoonmaakwerkzaamheden en mee te werken met verplaatsingen. 

Om deze taken goed te kunnen doen met behulp van training zijn er toegewijde verzorgers nodig, specifieke gedragingen volgens een goed ontwikkeld plan getraind en een gemotiveerd dier. Kennis is nodig hoe een dier gemotiveerd kan worden d.m.v. het geven van beloningen zoals voedsel, aanrakingen, water, veiligheid, spel etc. Veel dieren raken ook gemotiveerd door het uitvoeren van natuurlijke gedragingen en mentale stimulaties gedurende de training sessies. 

Training zorgt ervoor dat dierenartsen veilig en gemakkelijker hun werk kunnen doen. Hierdoor krijgen de dieren alle mogelijke zorg om hen gezond en fit te houden wat een preventieve werking heeft. Hoewel training praktisch veel voordelen oplevert is het ook erg verrijkend voor het dier. Het stelt hen in staat met uitdagingen om te gaan en brengt hen gelegenheden om beloningen te verdienen die zij de moeite waard vinden. Het is daarom een belangrijke middel in de dierenzorg. 

Door verrijking creëren verzorgers een omgeving wat stimulerend is voor een dier om in te leven. Hierdoor krijgen dieren alle gelegenheid om natuurlijk gedrag uit te kunnen voeren waardoor ze actiever worden en meer controle over hun eigen omgeving hebben. Verrijking helpt te voldoen aan zowel de psychische behoeftes als de fysieke behoeftes bij dieren en stelt ze in staat keuzes te maken. 

De omgeving van een dier verrijken kan op vele manieren zoals veranderingen in de fysieke omgeving, aanpassingen in de verzorging, sociale groepen maken en een toename in zintuigelijke informatie. Verscheidene verrijkingsitems kan een dier helpen vaardigheden te ontwikkelen, verveling te voorkomen en daardoor een beter coping mechanisme te ontwikkelen. 

Zo kunnen b.v. visuele barrières met planten worden gemaakt om schaduw te creëren of meer veiligheid te geven, leefruimte verdubbelt worden door in de hoogte klimstructuren aan te brengen. 

Voer kan op verschillende manieren worden aangereikt zodat een dier de speciale aanpassingen kan inzetten om aan voer te komen zodat aan hun behoefte kan worden voldaan om te jagen, problemen op te lossen, te onderzoeken en een goede relatie met verblijfsgenoten te behouden.  

Diertraining

Een dier kan gedrag aanleren dat verzorgers, dierenartsen en andere professionals in staat stelt een dier beter te verzorgen, te behandelen, te vervoeren en/of de levensomstandigheden van een dier te verrijken. 

Verrijking bij dieren

“Elke actie die wordt ondernomen om het welzijn van dieren te verbeteren door belangrijke stimuli toe te voegen aan of weg te nemen uit de omgeving”

“Een dynamisch proces met veranderingen in de stucturele omgeving op een zodanige manier dat het dier in staat wordt gesteld gedragskeuzes te maken tussen de soort-eigen gedragsrepertoire en mogelijkheden waardoor het welzijn verbetert”

Bouwstenen

Wat is er voor nodig voor zowel mens als dier om verrijking in te zetten met als doel het welzijn te verbeteren?

Categorieën

Om te bepalen welke verrijking we kunnen geven zijn de doelen in categorieën onderverdeeld.

Veiligheid

Waar moet je rekening mee houden om verrijking veilig te houden en toch het doel te bereiken?

Choice & Control

Keuzevrijheid is belangrijk voor het welzijn bij dieren (en mensen) evenals controle over de omgeving. Maar hoe doe je dat?

Scroll naar boven