voordelen van diertraining

Welzijnsverbetering

Het geven van keuze en controle aan dieren verbetert hun welzijn. Het resulteert in tijdsbesparing, aangezien dieren actief meewerken aan hun eigen verzorging. Dit bespaart kosten, bevordert een gezonder dierenbestand en draagt bij aan de educatieve waarde van dieren, tot aan conservatie. 

pexels-photo-1207875-1207875.jpg

Waarom zou je dieren trainen?

De discussie over het al dan niet trainen van dieren is zeer actueel. Het is belangrijk deze discussie voort te zetten, omdat training ook nadelige gevolgen kan hebben. Daarom is het cruciaal om een balans te vinden.

Belangrijke punten in deze discussie zijn:
– Het houden van dieren betekent dat je al ingrijpt op hun gedrag, en dat je een grote verantwoordelijkheid hebt voor hun welzijn.
– Diertraining moet functioneel zijn en geen doel op zich. Tegenstanders wijzen vaak op de negatieve aspecten, zoals het trainen van dieren voor amusement.
– Diertraining is niet altijd de ultieme oplossing en vereist veel kennis van dieren, hun gedrag en de toepassing van trainingstechnieken. Hoewel humane trainingsmethoden een goede ontwikkeling zijn, hebben oude technieken soms nog steeds waarde en kunnen ze snelle resultaten opleveren.

De voordelen van diertraining

Dieren trainen kan worden ingedeeld in de cognitieve categorie van verrijking als doel. Het is niet alleen verrijkend, maar ook ontzettend nuttig. De twee meest opvallende voordelen zijn dat dieren meewerken aan hun eigen verzorging, zoals verplaatsingen en medische onderzoeken of behandelingen, en dat ze minder stress ervaren in hun leefomgeving.

Algemene verzorging

g0e998ebf6ac61217ffea199b734469a0edcfdf416fdf2fafed673d38f7379dbcce43978b04ddf88f251b18ba85abe51069ce6a0b008025ca46bc896f83478abd_1280-7211898.jpg

Om de dagelijkse verzorging te vergemakkelijken:

1. Meewerkend gedrag: zoals verplaatsingen van het ene verblijf naar het andere.
2. Husbandry behaviors: zoals vrijwillig wegen van dieren, echo’s maken, injecties geven, medicatie toedienen, en lichamelijk onderzoek accepteren.
3. Stimuleren van sociaal gedrag: voortplantingsgedrag of ouderlijk gedrag.
4. Het verhogen van een positieve, mentale status.

Bezoekers

pexels-photo-19073642-19073642.jpg

De Bezoekers een meer positieve ervaring mee te geven. 

1 – Het wekken van interesse  door educatie. 

2 – De bezoekers emotioneel erbij te betrekken om conservatie te promoten. 

3 – Voorkomen van een slecht beeld naar bezoekers toe bij abnormaal gedrag. 

4 – Bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek op gebied van biologie en cognitie. 

Conservatie

pexels-photo-10582950-10582950.jpg

Behoud van de natuur

Wanneer dieren getraind worden en passende verrijking krijgen, stimuleer je variatie in gedrag. Hoewel dieren genetische informatie kunnen verliezen, is het essentieel om gedragseigenschappen te behouden door genetisch aangestuurd gedrag te ontwikkelen. Training vermindert stress tijdens hun verblijf, helpt dieren zich aan te passen en verbetert hun mentale staat. Dit vergroot de kans op succesvolle herintroducties in hun natuurlijke habitat.

Ex-situ conservatie

pexels-photo-1054741-1054741.jpg

Genenpool

Een mentaal en fysiek gezonder dier heeft meer kans op voortplantingssucces. Om dieren succesvol terug te zetten in de natuur, moeten ze zowel fysieke als psychologische gezondheid bezitten, evenals de vaardigheden om te overleven. Door middel van training en verrijking kunnen dieren zelfredzaamheid ontwikkelen. Hierbij is het essentieel om ook onderzoek te doen naar de cultuur van de mensen die in het betreffende gebied leven. Op deze manier kunnen dieren worden voorbereid op hoe ze in bepaalde situaties moeten reageren en hoe ze zich kunnen aanpassen aan een steeds veranderende omgeving.

Voorkomen van Stress

pexels-photo-20620393-20620393.jpg

Chronische stress 

Stress is een noodzakelijk onderdeel van het overleven, maar een dier moet wel de mogelijkheid hebben om te herstellen van stress. Wanneer stress aanhoudt, kan dit leiden tot chronische stress, wat resulteert in fysieke en mentale schade. Het herkennen van stresssignalen is essentieel, en deze signalen kunnen zowel overeenkomstig als verschillend zijn per diersoort. Door training leert men deze signalen goed te herkennen en kan men tijdig ingrijpen. Bovendien kunnen dieren vaardigheden worden aangeleerd om met veranderingen om te gaan, wat een belangrijk mechanisme is voor hun overleving

Abnormaal gedrag voorkomen

pexels-photo-5745325-5745325.jpg

Abnormaal gedrag vookomen of behandelen

 

Chronische stress of het moeilijk aanpassen van een dier kan leiden tot abnormaal gedrag, waarvan stereotiep gedrag het meest herkenbaar is. Echter, er zijn ook andere gedragingen die als abnormaal worden beschouwd. Dit abnormale gedrag reflecteert niet alleen een falend management van het dier, maar geeft ook een negatief beeld naar buiten toe. Bovendien kan dit gedrag bijna niet meer worden verholpen eenmaal het gedragssysteem van het dier is aangetast.

Door middel van training en verrijking kan abnormaal gedrag in een vroeg stadium nog worden aangepakt. In ieder geval kan stereotiep en abnormaal gedrag worden voorkomen door verrijking en training. Dit voorkomt onder andere het niet kunnen uitoefenen van natuurlijk gedrag en leert dieren zich aan te passen, wat de twee meest voorkomende oorzaken van abnormaal gedrag zijn

Training & Verrijking

Voordelen afhankelijk van de Toepassing

Verrijking voor dieren is inmiddels een gevestigde praktijk, maar de training van dieren als integraal onderdeel van zorg neemt toe. Hoewel veel wetenschappelijk onderzoek dit ondersteunt, is het van cruciaal belang hoe deze principes worden toegepast. Daarom is het verstandig dat degenen die hiermee werken bepaalde kwalificaties hebben:

Kennis van dierengedrag: Begrip van de natuurlijke gedragspatronen van verschillende diersoorten.

Kennis van soortspecifiek gedrag: Inzicht in het unieke gedrag van elke diersoort.

Kennis van leerprincipes: Begrip van hoe dieren leren en gedrag ontwikkelen.

Kennis van trainingsmethoden: Bekendheid met verschillende technieken om dieren iets aan te leren.

Kennis van het individu of de groep: Begrip van de individuele behoeften en karakteristieken van dieren, evenals groepsdynamiek.

Kennis van de omstandigheden: Inzicht in de omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op het gedrag van dieren.

Observatie en interpretatie: Het vermogen om gedrag nauwkeurig te observeren en correct te interpreteren.

Gestructureerde en professionele aanpak: Het hanteren van een systematische en professionele werkwijze bij de training en verzorging van dieren.

Praktische ervaring: Ervaring in het werken met dieren en het toepassen van trainingsmethoden in de praktijk.

Naast deze kwalificaties is het ook belangrijk om kritisch te kunnen zijn en goed samen te kunnen werken. Het ingrijpen in het gedrag van dieren kan immers invloed hebben op de sociale structuur van een groep, voortplantingsgedrag en zelfs gevaar opleveren. Dieren zijn meesters in het manipuleren van mensen, dus het is essentieel om alert te zijn op mogelijke ongewenste effecten, zoals seksuele imprinting op de trainer.

Al deze competenties zijn noodzakelijk omdat het werken met dieren een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt en een diepgaand begrip vereist van zowel de dieren zelf als de principes van gedragstraining en verzorging.

alphabet, raccoon, to learn-8421138.jpg
Video afspelen over alphabet, raccoon, to learn-8421138.jpg

For All Animals

Scroll naar boven