Uitdagingen in dierentraining

Werken met kundige dieren

Dieren zijn erg kundig in de omgeving waar ze ‘skills’ hebben ontwikkeld, vaardigheden die hen hielpen in die bepaalde omgeving. Worden ze in een andere omgeving gezet dan moeten ze zich weer aanpassen want de context kan ineens totaal anders zijn. 

umbrellas, colorful, arts-1834286.jpg

Aanpassing

Dieren zijn zich bewust van de omgeving en daardoor ook de veranderingen. Een onderdeel van de training omhelst dan ook de dieren te helpen met de onverwachte veranderingen in hun omgeving zodat ze hier snel aan wennen. Dit doen trainers d.m.v. desensitisatie. Het is een belangrijke basisonderdeel van de training. Denk b.v. aan geluiden, zoals publiek wat klapt. Denk aan meer mensen i.p.v. de vaste trainer en wat dacht je van muziek, auto’s, vliegtuigen die overvliegen. Dieren leren dit te negeren omdat trainers kalm gedrag op al deze vreemde prikkels belonen. Dit is des te meer belangrijk bij een medisch onderzoek waar een dierenarts allerlei vreemde instrumenten gebruikt. 

Niet vergeten dus!

Werken met verschillende soorten en individuen!

Leerprincipes zijn van toepassing op alle diersoorten. Er is echter wel een verschil in de toepassing en daarmee de manier van trainen.

1- Verschil in roofdieren en prooidieren. 

2 – Zijn dieren solitair levend of sociaal?

3 – Wat is het dieettype van het dier?

Type dier

animal, impala, nature-6630954.jpg
Impala met grote horens

Roofdier of Prooidier?

Er zit een significant verschil tussen het gedrag van een roofdier en een prooidier. Ze hebben beide een verschillende strategie om te overleven. Roofdieren zijn snel, doortastend en vasthoudend in hun gedrag met uitstekende visuele vermogens terwijl prooidieren snel en atletisch zijn en zeer alert, snel schrikken.

 Met de training krijg je hier dus mee te maken. Zo zal een prooidier niet zo goed te trainen zijn wanneer je deze uit de groep haalt en moeilijker een band mee op te bouwen. Een roofdier is daarentegen soms moeilijk te doorgronden of deze nu meewerkt of op de loer ligt om je aan te vallen. 

En dan nog maar te zwijgen over de wapens die de dieren tot hun beschikking hebben. Grote verdedigingswapens of juist wapens waar je niet meer uit kunt ontsnappen. 

 

Levenswijze

meerkat, family, warm-3828228.jpg
Familiegroepen

Sociaal of Solitair levende dieren

Sociale dieren zijn gewend om samen te werken. Dat is een overlevingsstrategie. De mens is ook een sociaal dier en vaak gaat het trainen van sociale dieren vaak beter want zowel de dieren als de mens zijn gewend samen te werken en accepteren dat er iemand ‘boven’ hun staat als leider. Niet alle sociale dieren accepteren de mens, ook sociale dieren kunnen de mens als potentieel gevaar zien. 

Solitair levende dieren laten zich minder goed ‘dwingen’ en zien de ander, en dus de trainer, vaak als concurrent en tegenstander. Solitair levende vluchtdieren laten zich wel weer sneller leiden en zijn gevoeliger voor ‘dwang’ omdat het een overlevingsstrategie is. 

 

Voedingstype

bear, grizzly bear, grizzly-7860673.jpg
Beren zijn omnivoor

Voedingstype

Wat is het dieettype van het dier? Hier hangt je keuze van belonen dus van af. Een omnivoor? Een carnivoor? Een insectivoor? En zijn het opportunisten? 

Omnivoren en opportunisten eten alles wat ze kunnen vinden en zijn daardoor gemakkelijker te trainen met voer. Je hebt keuze uit verschillende vormen van belonen en daarnaast een grotere variëteit aan gedrag trainen. Maar denk ook aan jagers en foerageerders. Jagers zijn minder actief over de hele dag gezien maar kunnen flink wat krachtig gedrag in korte tijd laten zien terwijl foerageerders vrijwel de hele dag actief zijn en een groot uithoudingsvermogen hebben. 

Instinct

hummingbird, bird, nature-2139279.jpg
Kolibri

Instinct

Functie van gedrag

giraffe, animal, mammal-2191662.jpg
Giraffe met lange nek

Functie van het gedrag

 

Leren

Hoe en Waarom dieren Leren

Door leren kunnen dieren :

1- Navigeren in hun omgeving. 2- Voedsel bemachtigen. 3- Communiceren. 4- Interactie hebben met anderen. 

Dieren leren door ervaring, observatie en interactie met de omgeving. Ze passen zich aan de omgeving aan op basis van ervaring. Zo leren ze vaardigheden en verkrijgen ze kennis door observatie en sociaal leren. Hierdoor leren ze samen te werken, effectief te communiceren en coördineren. Hun gedrag verfijnen ze door herhaling en door cues uit de omgeving. Het verzamelen van deze informatie kost tijd en is nodig om vaardigheden en tactieken te ontwikkelen om te overleven zoals voedsel bemachtigen, zang te verfijnen om partner te vinden of naar een ander continent te vliegen. 

alphabet, raccoon, to learn-8421138.jpg
Video afspelen over alphabet, raccoon, to learn-8421138.jpg

For All Animals

Scroll naar boven